FREE SHIPPING
on all orders over $50.00

Disclaimer

Disclaimer:

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat de geboden informatie onvolledig of niet geheel juist is.

  • We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het raadplegen van deze website.
  • De informatie op de website is niet bedoeld als medisch of therapeutisch advies.
  • Bij gezondheidsproblemen dient u zich te wenden tot een gekwalificeerd (dieren)arts.
  • Verwijzingen naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Medipetfood. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op deze websites worden getoond.
  • Deze disclaimer is op alle informatie van deze website van toepassing.
  • Medipetfood behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Bij vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt u een e-mail sturen naar info@medipetfood.nl.